• SV CCW’16 ziet sponsoring als een samenwerking die gericht is op het bereiken van een win – win situatie voor zowel sponsor als de sportvereniging. Door onze sponsors zijn wij in staat om onze visie en dus onze missie om te zetten in daden. Door de financiële steun zijn wij in staat om onze technische begeleiding op hoog niveau te houden, vele (jeugd)activiteiten te organiseren en onze accommodatie op peil te houden. 

  Onze doelstelling daarbij is:

  Het maximaliseren van de sponsorinkomsten ten behoeve van SV CCW’16, door een beleid te voeren dat er op gericht is om een langdurige en waardevolle relatie met sponsors op te bouwen.

  Om dit te realiseren moet de vereniging doelgroepgericht denken, waarbij zaken als het optimaliseren van de verhouding tussen investering en tegenprestatie, de bereidheid tot het leveren van maatwerk (sponsor)oplossingen, én belangstelling en aandacht voor relaties belangrijke onderdelen zijn van het slagen van de doelstelling.

  Bovenstaande doelstelling wordt verder geconcretiseerd:

  • Er wordt jaarlijks onderhoud gepleegd bij de sponsors.
  • Mogelijke nieuwe sponsors worden actief benaderd.
  • De gegevens van sponsors worden geadministreerd in een actueel sponsorbestand.
  • Contracten worden standaard voor vier aangesloten jaren gesloten.
  • De sponsoractiviteiten worden jaarlijks geëvalueerd. 

  Sponsorcommissie

  De sponsorcommissie bestaat per 01-01-2020 uit:

  • Hans-Hugo Bakker
  • Wim Gerritsen
  • Wiljo Smit
  • Stan Gerritsen

  Deze heren behartigen de belangen van sponsors en dragen er zorg voor dat, de met de sponsors gemaakte afspraken, worden nagekomen. Ze zijn te bereiken via sponsoring@svccw.nl. 

  Download onze sponsorgids!